Lydnadsaktiviteter 2017

LYDNADSAKTIVITETER 2018

Datum
2018-06-10

Aktivitet
Lydnadsmästerskapet 2018 i Jönköping, off tävling i samtliga klasser

Sista anmälan!
2018-05-19

Anmälningar till Lydnadstävlingar görs via SBK Tävling.
Här kan du läsa hur du gör för att skapa ett eget konto: lathund.

Anmälningsavgifter 2017:

Lydnad:
Lydnadsklass I
Lydnadsklass II
Lydnadsklass III
Lydnadsklass Elit

Avgift
200 kr
200 kr
225 kr
225 kr

Anmälningsinfo:
Medlemskap i SBC erfodras för deltagande i mästerskapsklass.
Om hunden inte kan delta på grund av sjukdom skall veterinärintyg uppvisas för kassören innan återbetalning kan göras, senast 8 dagar efter aktivitetsdatum.