Om Vallning

Om Vallning

På senare år har vallningen blivit populär även i Sverige vilket är mycket glädjande.
Tidigare ansåg många rasfantaster att vallningsinstinkten antingen inte fanns kvar i rasen, eller att den var något negativt som man helst skulle bli av med!
Nu har man dock insett mer och mer att vallningsinstinkt är något som definitivt finns i vår ras, och att den dessutom är mycket önskvärd hos en typisk bearded collie.
I framförallt USA har man länge ordnat instinktstest och tävlingar med både får och ankor.
Sedan år 2000 anordnar SBC också ett årligt vallningsmästerskap.
Få beardisägare kan regelbundet låta sin hund arbeta som vallhund, och det är heller inte nödvändigt.
Det fina med en beardis är att samma hund kan fungera utmärkt både som arbetande vallare och familjehund.
Får man tillfälle att prova sin hund på djur är det en mycket rolig och givande upplevelse, och numera ges fler och fler sådana tillfällen på olika platser i Sverige. Det är en speciell känsla att se sin hund ‘tända till’ och naturligt göra det den egentligen är till för. Se bara till att den som utvärderar hunden har goda kunskaper om hur en bearded collie arbetar – vitsen med att ha flera olika vallhundsraser är naturligtvis att de har olika arbetssätt.

Vallanlagsprov, VA
Den 1 januari 2007 blev vallanlagsprov (VA) registrerade av SKK. Här kan du läsa om vallanlagsprovsregler 2017-01-01 – 2021-12-31 för vallanlagsprov.
SBC auktoriserar vallanlagsbeskrivare.
Administrativa rutiner kring vallanlagsprov fr.o.m. 2017-01-01