Specialutställningar 2019

Specialutställningar 2019

Datum
2019-05-25
2019-06-30
2019-08-24
2019-09-21

Plats
Piteå
Borås
Stockholm
Helsingborg

Domare
Linda Pierson
Nina Karlsdotter
Charlotte Laning
Angela Pedder

Sista anmälan!
2019-04-22
2019-06-04
2019-08-04
2019-09-01

Priser:
Valpar 4-6 mån (inofficiell)
Valpar 6-9 mån (inofficiell)
Juniorklass 9-18 mån *
Unghundklass 15-24 mån *
Öppen klass > 15 mån *
Championklass > 15 mån *
Veteranklass > 8 år
Veteraner > 10 år

Avgift:
180 kr
180 kr
320 kr
320 kr
320 kr
320 kr
220 kr
110 kr

Anmälningsinfo:
Medlemskap i SBC erfodras för deltagande i officiell klass.
Vid fler än 80 anmälda hundar kan det bli aktuellt med domarändring för i första hand valpklasserna.

Anmälningar:
Anmälan görs direkt här från hemsidan, på SBC:s plusgirotalong eller SKK:s tresidiga blankett (1:a sidan räcker).
Anmälan är bindande. Betalning på bankgiro: 5221-6488 skall ske i samband med anmälan.

Utländska utställare:
Anmäler på sitt lands anmälningsblankett samt bifogar en kopia på hundens stamtavla och betalar in anmälningsavgiften till Bank: Swedbank SWIFT SWEDSESS IBAN: SE1380000810596935329521 och bifogar kopia på kvittot med anmälan.

Samtliga anmälningar skickas till:
Liz Rundberg
Häggehusvägen 23
262 94 Ängelholm

Sista anmälan till utställning via brev skall vara utställningsregistratorn tillhanda en månad innan utställningen.
Sista anmälan till utställning via internet skall vara utställningsregistratorn tillhanda en månad innan utställningen.
För sent anmälda hundar får ej vara med på utställningen. Anmälningsavgiften skickas tillbaka, med avdrag för en administrativ kostnad om 30 kr per hund.