Heelwork

Heelwork to Music

Heelwork to Music (HtM) är en gren som har lite gemensamt med Freestyle, då båda har program koreograferade till musik och har samma bedömningskategorier.

I HtM finns det tio godkända positioner.

Det finns tre klasser i HtM, Första klassen heter klass 1, nästa är klass 2 och den högsta klassen är klass 3.
I klass 3 kan Du ta cert; tre cert behövs för att din hund ska ta championat.

I regelverket finns det angivna tidsramar för hur långt programmet ska vara i de olika klasserna.
Förutom dessa ovan nämnda positioner har du rätt att ha maximalt 25 % av programtiden för andra tricks, men det är inget måste, utöver själva övergångarna då du byter från en position till en annan.
Ju högre upp i klasserna desto längre tid för programmet och desto färre hjälper till hunden, plus att den ska arbeta mer och mer självständigt.
Den tekniska svårigheten ska alltså öka ju högre upp i klasserna som du tävlar med din hund.
Kraven på fler positioner ökar också med klasserna. För klass 1 krävs 1-3 positioner.

För att bli uppflyttad eller ta cert krävs att man uppnår minst 7,5 poäng av maximala 10 i samtliga de tre poängkategorierna:

Läs mer: Freestyleregler infor 2014 efter PtK beslut