Beardispromenaden i Stockholm 24/2

Stockholmsdistriktet promenad utmed Mälaren. Promenadledare Eva-Lena och Boriz