Allround Bearded Collie

Sista ansökningsdag är 15 januari! Ansvarig för Allround Bearded Collie är vakant. Utdelning av de första bronsplaketterna år för 2000: från vänster Christina Andersson, Metha Kärnström, Carl Borgström, Linda Jönsson, Anneli Dahl, Marlene Lundmark och Barbro Håkansson

Om Utställning

Utställning är den största sporten inom rasen, inte bara i Sverige utan i hela världen och beardisen är en förhållandevis vanlig syn kring ringarna. Grundidén med att hålla utställningar är att utvärdera uppfödarnas avelsresultat. Till skillnad från i vissa andra länder bedömer man alltså inte hundarna i egenskap av blivande avelshundar, utan man bedömer resultatet av redan utfört avelsarbete – …

Om Agility

Svenska Brukshundklubben har ansvaret för de officiella tävlingarna men den som vill träna agility kontaktar enklast Sveriges Hundungdom eller närmaste lokala brukshundklubb för information om kommande kurser.