Poängräkningen för Årets Lydnads Bearded Collie

De tre bästa resultaten, erövrade under perioden mellan den 1 januari till den 31 december samma år, räknas. Endast svenska officiella tävlingar räknas.

LYDNADSKLASS I  
LYDNADSKLASS II
 
LYDNADSKLASS III
  LYDNADSKLASS ELIT
Tävlingspoäng SBC poäng   Tävlingspoäng SBC poäng   Tävlingspoäng SBC poäng   Tävlingspoäng SBC poäng
195,0-200,0
21
  195,0-200,0
22
  315,0-320,0
33
  315,0-320,0 34
190,0-194,5
19
  190,0-194,5
20
  310,0-314,5
31
  310,0-314,5 32
185,0-189,5
17
  185,0-189,5
18
  305,0-309,5
29
  305,0-309,5 30
180,0-184,5
15
  180,0-184,5
16
  300,0-304,5
27
  300,0-304,5 28
175,0-179,5
13
  175,0-179,5
14
  295,0-299,5
25
  295,0-299,5 26
170,0-174,5
11
  170,0-174,5
12
  290,0-294,5
23
  290,0-294,5 24
165,0-169,5
9
  165,0-169,5
10
  285,0-289,5
21
  285,0-289,5 22
160,0-164,5
7
  160,0-164,5
8
  280,0-284,5
19
  280,0-284,5 20
 
   
  275,0-279,5
17
  275,0-279,5 18
140,0-159,5
5
  140,0-159,5
6
  270,0-274,5
15
  270,0-274,5 16
100,0-139,5
3
  100,0-139,5
4
  265,0-269,5
13
  265,0-269,5 14
 
   
  260,0-264,5
11
  260,0-264,5 12
 
   
  256,0 - 259,5
9
  255,0-259,5 10
 
   
   
     
 
   
  224,0 - 255,5
7
  224,0-254,5 8
 
   
  192,0 - 223,5
5
  192,0 - 223,5 6

Under ett och samma kalenderår räknas de tre bästa resultaten från svenska officiella tävlingar samt SM och U-SM. De tre högsta listpoängen summeras.

Vid lika listpoäng får hundar samma placering såvida de har tävlat i samma klass. Vid tävlan i olika klasser får den hund som tävlat i den högre klassen placeringen före den som har tävlat i den lägre klassen. Placeringsskillnaden skall endast tillämpas för de hundar som återfinns på de tio främsta placeringarna på Årets Lydnads Bearded Collie.

Föraren måste vara medlem i SBC.


Tillbaka