Förlängd anmälan till den 15/8 för Specialutställningen i Gimo 8/9