Regler för Väntad kull / Valphänvisning

Regler för Väntad kull / Valphänvisning

Väntad kull efter parad tik får hänvisning på hemsidan då de regler uppfyllts som finns på SBC:s hemsida. Förväntat valpningsdatum skall uppges för den planerade kullen. Det åligger uppfödaren att meddela då kullen är född, eller att meddela hänvisningen om tiken inte visar sig vara dräktig. Hänvisningen ligger kvar tills de födda valparna är 10 veckor gamla.

Väntad kull/Valphänvisning på hemsida
För att få din kull med på Väntad kull/Valphänvisning skall SKK:s grundregler vara uppfyllda. Det innebär bl.a att föräldradjurens höftleder skall vara röntgade med godkänt resultat innan parning. Om man röntgar armbågar så skall även de vara godkända.
Valparna skall också vara registreringsbara i SKK med en fullständig 3-leds stamtavla.

Från och med 2018-01-01 är Väntad kull/Valphänvisning gratis.

Väntad kull

Information om Väntad kull skickas till vår valphänvisaren, och för att visa rätt information på hemsidan vill vi ha reda på följande:

  • uppfödare
  • registreringsnummer och namn på båda föräldrarna
  • planerat födelsedatum

Om du har kennelnamn räcker det att du anger kennelnamn. Vi tar uppgifterna från SBCs register så kontrollera på kennellänksidan att uppgifterna är korrekta, om inte, kontakta ansvarig för medlemsregistret så att de uppdateras. OBS! Även kennlar utan hemsideslänk meddelar adressuppgifter hit.
Om du inte har något registrerat kennelnamn behöver vi veta ditt namn, ort och telefonnummer. Ange också eventuell hemsides- eller e-postadress.

Numera är hane och tik klickbara på valphänvisningslistan och presenteras med stamtavla och foto. Stamtavlan hämtas automatiskt från vår databas men skicka gärna ett foto till webmaster på hundarna om du inte redan gjort det.

Det åligger uppfödaren att meddela valphänvisaren om tiken inte visar sig vara dräktig.
När kullen är född så måste informationen kompletteras enligt Valphänvisningsreglerna nedan till  valphänvisaren.
Hänvisningen ligger kvar tills de födda valparna är 10 veckor gamla. 

Valphänvisning

Information om valpkullen skickas till vår valphänvisaren, och för att visa rätt information på hemsidan vill vi ha reda på följande:

  • Uppfödare
  • Registreringsnummer och namn på båda föräldrarna
  • Antal valpar
  • Kön och färg(er)
  • Födelsedatum
  • Leveransdatum
  • Max 5 st bilder

Om du har kennelnamn räcker det att du anger kennelnamn. Vi tar uppgifterna från SBCs register så kontrollera på kennellänksidan att uppgifterna är korrekta, om inte, kontakta ansvarig för medlemsregistret så att de uppdateras. OBS! Även kennlar utan hemsideslänk meddelar adressuppgifter hit.
Om du inte har något registrerat kennelnamn behöver vi veta ditt namn, ort och telefonnummer. Ange också eventuell hemsides- eller e-postadress.

Numera är hane och tik klickbara på valphänvisningslistan och presenteras med stamtavla och foto. Stamtavlan hämtas automatiskt från vår databas men skicka gärna ett foto till webmaster på hundarna om du inte redan gjort det.

Valpkullen ligger för hänvisning på hemsidan tills valparna är 9 månader.

Kom ihåg: Anmäl förändring av antal tillgängliga valpar så snart som möjligt till valphänvisaren. Valphänvisningssidan skall visa aktuell information!

Du glömmer väl inte heller att skänka medlemsskap till nytillkomna beardisägare? Ett bra sätt att introducera rasklubben för dem.