Ras

Rasspecifika Avelsstrategier – RAS

 
Varför behövs en avelsstrategi?
Vad är skillnaden mellan avelspolicy och avelsstrategi?
En policy är en viljeyttring.
En avelspolicy finns redan för alla raser nämligen SKK:s avelspolicy. Den skall alla medlemmar i SKK följa, oavsett ras. Den finns att få gratis hos SKK.

En strategi är ett välplanerat tillvägagångssätt för att nå uppställda mål.
Från och med år 2004 skall alla specialklubbar inom SKK utforma rasspecifika avelsstrategier för sin ras.

Dessa behövs dels som en kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av svensk hundavel, men också för att försvara vår rätt att hålla hund och leva upp till samhällets krav på hundar.

Hundaveln granskas allt mer av samhället och hårdare krav ställs t.ex. på att vi föder upp friska djur med en mentalitet som fungerar i dagens samhälle.
Genom att specialklubbarna utformar och beslutar om en avelsstrategi ger man direktiv (en beskrivning) till medlemmarna om vilka mål klubben anser aveln skall bedrivas mot.

Ytterligare information om SKK:s arbete med rasspecifika avelsstrategier finns på Svenska Kennelklubbens hemsida.