Lathundens avelsanalyser

 • Lathunden
  Lathunden är ett program för att ta fram statistik för en viss ras från Svenska Kennelklubbens hund- och avelsdata.

  Lathunden togs ursprungligen fram av genetikern Per-Erik Sundgren som ett hjälpmedel till svenska uppfödare för att på ett effektivare sätt kunna göra avelsutvärderingar.

  Detta är Lathunden
  Lathunden låter användaren statistiskt hantera all information som officiellt finns registrerad, t ex hälsoresultat, arbetsmeriter, utställningsresultat och MH-beskrivningar. Man kan sammanställa statistiken utifrån avelshundar, kullar, kennlar, från visst registreringsår m m.

  Det finns även en hel del framtagna rapporter att använda för att snabbt få fram överskådlig statistik på hur rasen ser ut.

 • Syftet med LathundenheMligt
  Syftet med Lathunden är att kunna sammanställa all den information som finns om enskilda individer, avelsdjur, kullar, kennlar och raser på ett överskådligt sätt. Att t ex räkna ut NE (effektiva avelsbasen), defektrisker eller jämföra tänkbara avelshundar mot en kontrollgrupp kräver en programvara, det kan man inte göra manuellt eller med hjälp av SKK avelsdata.

  Verktyg för rasklubbar och uppfödare
  Lathunden är främst framtagen för rasklubbar och uppfödare som vill ha mer kunskap om sin ras, kunna presentera resultat eller helt enkelt ”bara” fördjupa sin kunskap om de linjer som finns, när man letar efter avelshundar till sin nästa kull.

  Från och med 2017 används rasdata från SKK enligt styrelsebeslut 2017-05-29.
  I beräkningarna för 2016 och 2015 har vi använt oss av SBC:s egna databas och avvikelser från SKK Avelsdata samt Hunddata därför kan förekomma.