Kort resultat från SKK Nat i Alfta 8/7

BIR Farmarens Olivia Hot Pants & BIM/Cert Farmarens Uncle Morisson
Domare: Marianne Holm