Kort resultat från SBC Specialutställning i Ronneby 13/8

BIR & Cert Beardmarked’s Troll On Parole & BIM & Cert Farmarens Vanilla On The Rocks

Domare: Lena Danker, Finland