Kort resultat från SKK Nat Öland 2/9

Foto: Petra Wahlgren


BIR AwnieScot’s Faerie Florin & BIM Goonies Highlander Lad

Domare: Johan Andersson

Hillbacka Addition, Han Cert
Hillbacka Awesome, Tik Cert