Protokoll fört vid konstitutionerande styrelsemöte 160305

KS-2016