BPH och MH

BPH
Lär dig mer om din hunds mentalitet och personlighet. BPH ger dig svaren. T.o.m. januari 2018 har 107 bearded collie genomgått BPH. För att kunna utläsa (få en ungefärlig bild) hur vår ras är mentalt behövs 200 beskrivna hundar.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

SBC fortsätter sponsra sina medlemmar under 2018 med 200 kr per hund. Pengarna betalas ut efter genomfört BPH.
Maila SBC:s kassör kassor@sbc-beardedcollie.com med din ansökan.

MH
BPH har i stort sätt ersatts av BPH på vår ras, MH används mest på brukshundsraser.
T.o.m. 2018 har totalt 92 bearded collie genomgått MH beskrivning.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/mentalbeskrivning-hund-mh/