Framtida Skocken

På SBC:s årsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att titta på hur Skocken skall vara i framtiden. På mötet diskuterades olika alternativ och dess för- och nackdelar.
SBC:s styrelse vill ge Dig som medlem att höra dina funderingar om hur Du vill ha Skocken.
Sista datum för att lämna synpunkter är 25/10 så att styrelsen kan diskutera detta på styrelsemötet den 26/10.
Länk till frågeformulär
https://forms.gle/FhVA6PYmujeQxbLC7
Här ser du hur Skocken 2 ser ut som e-tidning