Hälsa

Beardisen är en frisk ras. Men livet är sånt att allt kan inträffa, det finns tyvärr inga garantier.   
Om din hund insjuknar i en allvarlig sjukdom är det viktigt att du i första hand kontaktar din uppfödare. Uppfödare vill och behöver veta om någon från deras uppfödning insjuknar i en allvarlig sjukdom. Allt för att ha så mycket information som är möjlig för utvärdering av en kull och för att planera den framtida aveln.
Du får gärna också kontakta klubben uppfödare@sbc-beardedcollie.com.

AI
Autoimmuna sjukdomar är verkligen ett gissel i dagens samhälle för både människor och djur. Bearded collie är något överrepresenterad i Addisons sjukdom (Binjurebarken) och SLO, Symmetrisk lupoid onychodystrofi (klokapsel avlossning).

Vår ras ingår tillsammans med några andra i SLU;s, Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsprojekt gällande både Addison och SLO. Om din hund insjuknar i någon av dessa sjukdomar så kan du/din hund hjälpa till att bidra till forskningen att finna de gener som ligger bakom respektive sjukdom. Förutom sjuka djur önskas blodprov från friska hundar över 7 år.  All info får du om du följer länkarna nedan.

SLU info och blanketter, Addison https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/addisons-sjukdom/

SLU;s info och blanketter, SLO https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/hundgenetikgruppen-slo/