Enkäter

SBCs hälsoenkät 2020

Specialklubben för bearded collie har rasansvaret för bearded collie i Sverige. Det är därför av största vikt för klubben att med jämna mellanrum få en uppfattning om eventuella sjukdomar som kan förekomma inom vår ras och om hur vanliga de är, särskilt de som kan ha en ärftlig bakgrund. Vi ber därför dig som har eller har haft bearded collie att fylla i den här enkäten.

Enkäten fylls i för alla nu levande hundar, men även hundar födda 2003 eller senare som inte längre lever. Har du, eller har du haft, flera hundar ber vi dig fylla i en enkät för varje hund. Observera att det är lika viktigt att få svar från friska hundar som från de som är affekterade av någon sjukdom eller defekt.
Dina svar hanteras anonymt!

Räkna med att det tar mellan 5 och 15 minuter att fylla i enkäten.

Enkäten kan fyllas i till och med den 31 oktober 2020. Avelssektionen kommer därefter att sammanställa resultaten och presentera dem i rasklubbens tidning Skocken, på webben och i SBC:s verksamhetsberättelse för 2020.

Vid frågor är du välkommen att kontakta avelssektionen i SBC på uppfodare@sbc-beardedcollie.com.

Klicka på denna länk för att medverka.
Följ och tagga oss i sociala medier
Klubbens officiella adress

Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Sara Andersson
Färjtorpsvägen 10
433 33 Öjebyn
Tel: 0709-46 68 62

sekreterare@sbc-beardedcollie.com

MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR

Kassör
Specialklubben för Bearded Collie
c/o Margareta Toftevall
Östra Långgatan 10
434 41 Kungsbacka
Tel: 0732 603845

kassor@sbc-beardedcollie.com

bankuppgifter

Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521