Information om SBCs officiella Vallanlagsprov

Sedan 2007 genomför SBC officiellt vallanlagsprov. Vallanlagsprovens ändamål är att erbjuda ett standardiserat sätt att bedöma hundens vallningsegenskaper till ledning för avelsarbetet.

Bedömningen består av:

  1. Intressenivå
  2. Naturlig förmåga
  3. Mental uthållighet
  4. Samarbetsvilja/styrbarhet

Hunden tilldelas GkVa (godkänt vallanlag) vid snittpoäng 3-5.

Bedömning

  1. Intressenivån börjar bedömas omedelbart, redan utanför fållan, på hundens sätt att närma sig djuren. Hundens fokusering på djuren skall bedömas, inte dess teknik eller fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något intresse alls skall bedömas 0, avbryta och rekommenderas för omprov. Hundar som aldrig släpper fåren med blicken skall bedömas med 5.
  2. Naturlig förmåga omfattar t.ex. hundens pondus och vakenhet. Testledaren/föraren kan t.ex. positionera sig för att vända hunden genom blockering, promenera i åttor, vända rakt igenom osv. för att se hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade signaler. Hunden behöver inte nödvändigtvis balansera till föraren – det är den naturliga förmågan att ’kontrollera’ en flock som skall bedömas. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5 poäng.
  3. Mental uthållighet är ett test på hundens ”mentala ork” – dess koncentrationsförmåga – klarar den att jobba hela testet utan att lägga av eller visar den snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar hela testet utan att visa några tendenser till att vilja avbryta skall minst bedömas som 3.
  4. Samarbetsvilja/styrbarhet testas med t.ex. ett ’stanna’ eller ’ligg’-kommando, eller inkallning, för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när föraren försöker få ut avståndet, t.ex. genom positionering eller blockering. En hund med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta momentet skall inte räknas med i snittpoängen, eftersom skalan går från 0:extremt hård till 5:extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 2:a en hund som är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga preferenser.

Vallningsanlag bedöms den hund visa som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom ’Samarbetsvilja/styrbarhet’, där poängen bara skall fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet blir dock sannolikt tämligen svårtränade, vilket bör noteras i protokollet. Hund som erhåller poäng 0-2 på något av momenten Intresse, Naturlig förmåga och Mental uthållighet och där domaren bedömer att detta beror på otillräcklig tändning, alternativt dålig koncentration p.g.a. omognad eller störning, rekommenderas för omprov.
Orsaker till att avbryta testet skall bara vara totalt ointresse och *illasinnade* bett.

Vill du arrangera ett Vallanlagsprov? Se följande rutiner:

Följ och tagga oss i sociala medier
Klubbens officiella adress

Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Sara Andersson
Färjtorpsvägen 10
433 33 Öjebyn
Tel: 0709-46 68 62

sekreterare@sbc-beardedcollie.com

MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR

Kassör
Specialklubben för bearded collie
c/o Margareta Toftevall
Östra Långgatan 10
434 41 Kungsbacka
Tel. 0732-603845

kassor@sbc-beardedcollie.com

bankuppgifter

Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521

Swish: 123 405 82 51