Avelsarbete & avels- och uppfödarsektionen

Avels- och uppfödarsektionen

SBC:s avels- och uppfödarsektion arbetar för rasen. Sektionen kan bistå uppfödare med råd och vara ett ”bollplank” i avelsfrågor. Funktionärerna i sektionen  har lång och gedigen erfarenhet av rasen. Avels- och uppfödarsektionen har tystnadsplikt och all rådgivning sker i enlighet med SKK:s upprättade riktlinjer och grundregler.

Avels- och uppfödarsektionen  ska arbeta med RAS för att hålla det uppdaterat och aktuellt. Sektionen består av Camilla Karlsson (sektionsansvarig), Sophie Möller, Anna Leppäjoki samt Charlotte Laning Vrethammar. Deras kontaktuppgifter finns under fliken Klubben/Funktionärer. 

Avelsarbete

God kunskap om bearded collie är A och O i avelsarbetet. Populationsstorlek, avelsstruktur, avelstraditioner, hälsostatus, mentalitet och exteriör är viktiga delar i ett ansvarsfullt avelsarbete. Ju mer man sätter sig in i sin ras och ju mer man vet om sin hunds familj och de enskilda avelsdjuren, desto större chans har man att göra ett bra avelsval. Strävan att inför varje parning ha tillgång till största möjliga mängd information är lika viktigt för hanhundsägaren som för tikägaren.

På SKK Avelsdata hittar man registreringsstatistik, djur använda i avel, inavelstrend, avelsstruktur barnbarn, hälsa, BPH och MH samt listor med mycket nyttig information.

På Avelsdata kan man också få information om enskilda individer och tilltänkta avelsdjur. Det går att göra ”provparningar” mellan två hundar, för att till exempel kontrollera inavelsgraden mellan dem. Man får då upp en skattad inavelsgrad beräknad över fem generationer för avkomman och kan till exempel jämföra den med inavelsökningen för rasen i sin helhet.

Nytt från 2018 är att det införts HD-index på vår ras. Vid t.ex. provparning kan man se både föräldrarnas HD-resultat och deras index samt index på den planerade kullen.

Fler svar hittar man i RAS, den rasspecifika avelsstrategin. RAS-dokumentet innehåller mål och strategier för uppfödarna. Det är utformat efter den situation bearded collie befinner sig i och utifrån de behov man kunnat identifiera. En bra start kan vara att läsa RAS och fundera över hur man skulle kunna avla för att bidra till att nå målen. Revideringen av RAS som gjordes 2018. För att kartlägga och följa upp RAS görs en uppföljning varje år till årsmötet.

En bra bok för den som vill lära sig mer är “Hundavel i teori och praktik.” Boken innehåller kapitel om grundläggande genetik, nedärvning, DNA-tester och skattning av avelsvärden, men ger också praktiska råd kring arbetet för bättre hälsa och funktion hos våra hundar. 

Oavsett om du står inför att ta din första valpkull eller har fött upp hundar under många år erbjuder boken intressant läsning och bidrar till att ge dig som uppfödare goda möjligheter till ett lyckat avelsresultat, många år framöver. Boken finns att beställa hos SKK.

Om du har din första valpkull eller planerar att para din tik så kan du ansöka om att gå med i gruppen SBC:s uppfödare på Facebook. Detta även om du inte har fått något kennelnamn.
Från att du tar din tredje kull är det obligatoriskt med registrerat kennelnamn hos SKK. De två första kullarna behöver du inte ha kennelnamn för att få registrera.

På SKK:s hemsida under länken www.skk.se/sv/uppfodning finns mycket nyttig information.

Information nedan från SKK om hur du själv beräknar inavelskoefficient för en kull avkomman är efter utländsk hund som inte finns i SKK:s avelsbas.

Beacon for Health är en internationell databas för bearded collie. Där finns information om hundar runt om i värden, Information om SLO, Addison och DLA class II haplotypes för bearded collie samt mycket annat. Som hundägare kan du bidra med att lägga in uppgifter om din hund i registret.

Följ och tagga oss i sociala medier
Klubbens officiella adress

Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Sara Andersson
Färjtorpsvägen 10
433 33 Öjebyn
Tel: 0709-46 68 62

sekreterare@sbc-beardedcollie.com

MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR

Kassör
Specialklubben för bearded collie
c/o Margareta Toftevall
Östra Långgatan 10
434 41 Kungsbacka
Tel. 0732-603845

kassor@sbc-beardedcollie.com

bankuppgifter

Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521

Swish: 123 405 82 51