Specialklubben för Bearded Collie, SBC,

är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben, SKK.

En Specialklubb är ansvarig för en ras eller en grupp raser i frågor såsom rasstandard och bestämmelser för bruks-, vall-, drag- och jaktprov. Bearded collie tillhör grupp 1, Bruks-, vall-, boskaps- & herdehundar, FCI-nummer 271.

Som specialklubb har SBC rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

1971 bildades rasföreningen Bearded Collie Gruppen som sedan 1990 blev en specialklubb under SKK med namnet Specialklubben för Bearded Collie eller ”SBC”.

Tidningen ”SKOCKEN” kom ut med sitt första nummer år 1972 och klubben höll också då sitt första årsmöte. Styrelsen för SBC håller regelbundet möten under verksamhetsåret. På vart och ett av dessa möten skrivs ett styrelseprotokoll.

I början av varje år hålls även ett årsmöte, som är öppet för samtliga medlemmar. På årsmötet väljs bland annat styrelse för kommande verksamhetsår, samt avhandlas inkomna motioner och övriga ärenden. Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 31 december.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan och hos sekreteraren 7 dagar före årsmötet.

I god tid före kommer en kallelse till årsmötet ut i medlemstidningen Skocken och på hemsidan. Inför årsmötet skrivs en verksamhetsberättelse för det gångna året och en verksamhetsplan utarbetas för det kommande året.

SBC har ett utgivningsbevis för databas vilket innebär att sbc-beardedcollie.com lyder under tryckfrihetsförordningen.

Utgivningsbevis nr: 2018-420
Databasens namn: sbc-beardedcollie.com
Tillhandahållare: Specialklubben för Bearded Collie
Ansvarig utgivare: Camilla Karlsson

Följ och tagga oss i sociala medier
Klubbens officiella adress

Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Sara Andersson
Färjtorpsvägen 10
433 33 Öjebyn
Tel: 0709-46 68 62

sekreterare@sbc-beardedcollie.com

MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR

Kassör
Specialklubben för bearded collie
c/o Margareta Toftevall
Östra Långgatan 10
434 41 Kungsbacka
Tel. 070-543 13 73

kassor@sbc-beardedcollie.com

bankuppgifter

Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521

Swish: 123 405 82 51