Utvärdering av hälsoenkät om autoimmuna sjukdomar 2013

År 2013 gjordes en undersökning om förekomsten av autoimmuna sjukdomar hos bearded
collie födda mellan 1998 till 2012. Denna föranleddes av att vi ville veta hur frekvent SLO och Addisons sjukdom var i vår ras. Eftersom båda tillhör autoimmuna sjukdomar var det intressant att också få veta om andra autoimmuna sjukdomar förekom. Även förekomst av
pigmentsförlust ingick i enkäten. Undersökningen genomfördes genom att en enkät lades ut på hemsidan. 323 svar kom in.

Under åren 1998 till 2012 föddes 2532 bearded collie i Sverige.

Addisons sjukdom
7 fall av sjukdomen inrapporterades, 3 tikar och 4 hanar.
Sjukdomen debuterade i 6 fall mellan 16 månader och 5 års ålder. 1 st fick det vid 9 års ålder. 2 st av hundarna hade även pigmentsförlust.

Symmetrisk lupoid onychodystrofi, SLO (klokapselsjukdom)
15 fall har konstaterad SLO, 12 tikar och 3 hanar.
Sjukdomen debuterade i 11 fall mellan 1,5-2 års ålder, 3 st vid 3 års ålder, 1 st vid 7 år och 1 st vid 9 års ålder. 1 st av hundarna hade även hypothyreodism.

7 st andra hundar har rapporterats ha återkommande problem med svaga och spruckna klor, alla var tikar.

Konstaterad autoimmun sjukdom
9 st hundar hade hypothyreodism (nedsatt sköldkörtelfunktion), 6 tikar och 3 hanar. Sjukdomen debuterade mellan 1,5-10,5 års ålder. 1 st hade även SLO och 1 st hade fått pigmentsförlust. 1 tik hade autoimmun hemolytisk anemi (akut blodbrist) som debuterade vid 5 års ålder. 1 hane hade en autoimmun sjukdom som gjorde att han producerade ovanligt mycket slem,
debut vid 6 års ålder.

Pigmentsförlust
18 hundar har rapporterats ha pigmentsförlust, 9 tikar och 9 hanar. I 13 fall debuterade den mellan 7 månader – 2 år, i 5 fall mellan 3-7 års ålder.
1 st har konstaterad DLE, en autoimmun sjukdom som ger pigmentsbortfall. 1 st har konstaterad Vitiligo.
Ett fåtal har återfått pigmentet. Någon har provat zinktabletter, fodertillskott, med gott resultat.

Andra sjukdomar som rapporterats in
2 hundar med allergier
1 med IBD (inflammatorisk tarmsjukdom)
1 med Cushings sjukdom, debut vid 11 års ålder
1 med primär seborré
1 med kronisk diarré
1 med lymfom