Info om Vallarbetsprov HWT Traditional Style

(Herding Working Test Traditional Style)
Detta är ett prov där hundens förmåga att ta ansvar över vallningsdjuren i samarbete med föraren/herden och lugnt utan onödiga kommandon förflytta, stoppa och vaka över djuren.

Moment som ingår är:

  • Fålla ut Hunden ska ta fåren ut ur fållan, lugnt och utan stress och hålla flocken stabiliserad medan hundföraren stänger grinden.
  • Stop Någonstans, antingen på väg till eller från betesarean, måste hunden kunna få flocken att stanna upp vid en given punkt. Det ska återspegla att det kan vara en skymd/farlig eller svår passage. I vardagen som exempel, vägar, broar, skymda kurvor etcetera. Övningen inkluderar också att hålla flocken från att passera stopplinjen.
  • Drivning Minst 200 meter med minst 4 riktningsbyten i samband med förflyttningar utefter banan. I drivning går föraren före hunden och hundens uppgift är att hålla djuren till föraren så att man kan promenera med djuren.
  • Beta Låta flocken i lugn och ro beta inom ett avgränsat område. Fåren får inte störas eller stressas när de betar. Det är viktigt att hunden kan hålla djuren inom avgränsningen för betet.
  • Fålla in efter avslutat arbete.

För att uppnå ett godkänt resultat måste följande vara uppfyllt: 
Poänggräns för godkännande är ≥ 60%
Efter att en gång ha uppnått ≥ 60% är hunden berättigad att starta i Prov traditionell stil, IHT klass 1.

Om du vill se hur ett HWT går till kan du se denna lilla korta film som Maja Fredriksson filmade på första HWT´t i Sverige sommaren 2019 https://www.youtube.com/watch?v=WxPjU5—xc&t=537s

Följ och tagga oss i sociala medier
Klubbens officiella adress

Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Sara Andersson
Färjtorpsvägen 10
433 33 Öjebyn
Tel: 0709-46 68 62

sekreterare@sbc-beardedcollie.com

MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR

Kassör
Specialklubben för Bearded Collie
c/o Margareta Toftevall
Östra Långgatan 10
434 41 Kungsbacka
Tel: 0732 603845

kassor@sbc-beardedcollie.com

bankuppgifter

Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521