Jubileumsbok

 

Specialklubben för Bearded Collie kommer fortfarande ge ut en jubileumsbok senare i år. I den boken gör vi en tillbakablick på rasens historia, klubbens historia och visar på rasens mångsidighet med artiklar, intervjuer och bilder. Just nu efterlyser vi fotografier från förr, exempelvis BIR- och BIM-bilder från specialer, bilder på årets hund, på vinnare av mästerskap och liknande. Skicka bilden (i god upplösning om möjligt) med en kort text om var bilden är tagen eller vilken hund vi ser på bilden till  jubileumssektionen.

 

Kontakt: jubileumsboken@sbcbeardedcollie.com