Utställningar, resultat & kritiker

SKK INT Göteborg MyDOG  2024-01-14  Domare: Karl Eddie Berge, NO. 

Valpklass hanar

Alistair’s Poker Face
6 mån, bra storlek, välskuret huvud, bra ögon, starkt nosparti, bra skalle, välansatta öron, stark hals, stram rygg, kors med god bredd, välansatt välburen svans, ok förbröst, bra välvd bröstkorgen av bra längd för åldern, stark länd ok längd, låga haser, aning flata tassar, balanserade vinklar, rör sig med god stabilitet, bra steglängd o svansföring, bra päls,trevligt temperament.
1:a, HP

Hillbacka Fireworks
8 mån, bra storlek o längd i kroppen, utm nosparti, bra ögon o öron, god skalle, bra hals, tillräckligt stram rygg, kors av bra längd som faller en aning, välansatt o välburen svans, ngt framskjuten front, för inte bli mer vinklad i sin bakdel, rör sig ngt hastrångt kunde haft friare rörelser från sidan bra päls, lite försiktigt temperamnet, behöver mera ringträning
2:a, HP

Valpklass tikar

Alistair’s Poetry in Motion
6 mån, feminin helhet, välskuret huvud, bra nosparti, ögon och öron, bra hals, stark rygg, bra kors, svansansättning och föring, tillräckligt förbröst, harmonisk substans i kropp o ben, rör sig med ok stabilitet och steglängd, balanserde vinklar, bra päls, ok temperamnet
1:a, HP, best puppy

Juniorklass hanar

Vallklanens Son of Ben Lomond
10 mån, bra storlek o längd, bra nosparti, ok skalle, bra ögon, bra hals, stark rygg, brett kors av ok längd, välansaat välburen svans, tillräckligt förbröst substansfull kropp o ben, ok längd på bröstkorgen, ska växa in i vinklarna bak, ok haser, rör sig ngt ostabilt bak ok steglängd, ännu lite ullig pälskvalitet bra tempemanet
EXC, 1:a

Unghundsklass hanar

Drängagråtens Masi
18 mån, mkt krafttfull hane, i övre storleken, mkt kraftfullt huvud, stark nos, välansatta öron, stark hals, rak rygg, kors av god längd o bredd, välansatt o välburen svans, ok förbröst, substansfull kropp, starkt ländparti, bra vinklar, rör sig till slut med bra stabilitet och god steglängd, god benstomme o tassar, låga haser, god pälsstruktur, mkt trevligt temperamnet
EXC, 1:a, CK, BHKL-3, R-CERT

Öppenklass hanar

Hillbacka Entertainer
3 år, välskuret maskulint huvud, stark nosparti, välansatta öron av god längd, stark hals, rak rygg, kors av god bredd o längd, välansatt välburen svans, bra förbröst, god substans i kropp, stark länd, bra benstomme o tassar, bra haser, balanserade vinklar, rör sig med god stabilitet o steglängd, utm pälsstruktur som är välpresenterat, trevligt temepramnet
EXC, 1:a, CK, BHKL 1, CERT, CACIB

Vallklanens Mighty Midas
3 år, välskuret huvud som ännu ska ha lite mera bredd bra uttryck välansatta öron av bra längd, ok nosrygg, god hals, kunde ha stramare överlinje, ngt högt ansatt o buren svans, aning framskjuten front, ngt stel överarm, tillräcklig substans i kropp o benstomme,moderat vinklad bak, rör sig ngt ostablit bak o löst fram ok steglängd, bra pälsstruktur, lyckligt temeparmnet
VG, 2:a

Championklass hanar

Alistair’s Dressed to Impress
6 år, välskuret huvud, bra uttryck bra nosparti o skalle, god hals, stram rygg, kors med ok bredd o längd, välansatt välburen svans, bra förbröst, god substans i kropp o ben, balanserade vinklar, stark länd, bra lårbredd, ok haser,rör sig med ok stabilitet o steglängd o hållning, bra pälsstruktur, stabilt temperamnet
EXC, 1:a, CK, BHKL-2, R-CACIB


Juniorklass tikar

Vallklanens Alexandria
10 mån, feḿini helhet o god längd, femnint välskuret huvud, god skalle o nosparti, välansatta öron, bra hals o överlinje, välansatt o välburen svans, aning stel överarm, bra substans i kropp o ben för äldern bra tassar, goda haser, balanserade vinklar, rör sig med god stabilitet o steglängd, god pälsstruktur för åldern, lyckligt temeperamnet
EXC, 1:a, CK, CACIB-J, BTKL-3, CERT

Traviata de Chester
16 mån, feminin helhet o god längd, välskuret huvud, bra ögon o öron, god hals, stram rygg, bra kors, välansatt välburen svans, tillräckligt förbröst, ok substans i kropp , balanserade o moderata vinklar, aning svag mellanhand o tassar, bra haser, rör sig med ok stabilitet steglängd svansföring, utm pälsstruktur, fantastisk härligt temperament
EXC, 2:a

Öppenklass tikar

Alistair’s Jenny on the Block
3 år, femint huvud o uttryck med utm linjer, gott nosparti, välansatta öron, bra ögon, stark hals, stram rygg, bra kors, välansatt välburen svans, god substans i kropp o ben, balanserade vinklar, rör sig med god stablitet, steglängd huvud- och svansföring, utm pälsstruktur, trevligt tempetamnet
EXC, 1:a, CK, BTKL-1, CACIB

Alistair’s Foxy Lady
4 år, feminint skuret huvud, fina ögon, bra nosparti o skalle, välansatta öron, utm hals, stram rygg, bra kors, välansatt välburen svans, ok substans i kropp, bra benstomme, balanserade vinklar, rör sig med god stabilitet, steglängd svans o huvudföring, bra tassar o haser, utm pälsstruktur, trevligt temperament
EXC, 2:a, CK, R-CERT

Rosaturmalin
lite över 2 år, feminint skuret huvud, bra nosparti o skalle, bra ögon och öron, god hals, tillrcäkligt stram rygg, ngt falalande kors, välansaat ngt högt buren svans, aning rak överarm, svag mellanhand, ok substans i kropp ngt svag i ben,rör sig med tillräcklig stabilitet, bra steglängd, prima pälsstruktue, trevligt tempetamnet
VG, 3:a

Championklass tikar

Alistair’s Fortune Cookie
5 år, fin modell, feminint skuret huvud bra linjer, välansatt öron, bra ögon, god hals aning svag överlinje, bra kors, välansatt välburen svans, bra substans i kropp o ben, ok mellanhand, ok haser, balanserade moderata vinklar, rör sig med god stabilitet o steglängd, bra pälsstruktur, trevligt temperamnet
EXC, 2:a, CK

Alistair’s Edition de Luxe
5 år, kraftfull tik ok linjer i huvudet, bra ögon, starkt nosparti, välansatta öron, bra hals o överlinje, långt men aning fallande kors, välansaat ngt högt buren savsn, aning stel överarm, substransfull kropp o ben, moderat vinklad, bra haser, rör isg aning ostabilt fram god steglängd, bra pälsstruktur,
EXC, 4:a

Goonie’s Merry and Bright
Snart 3 år, utm proportioner, feminint skuret huvud me dbra linjer, välansatta öron, bra ögon, stark hals, stram rygg, bra kors, välansat välburen svans, gott förbröst, god substans i kropp o ben, balanserade vinklar, rör isg stabilt med god steglängd, huud. och svanbsföring, utm pälsstruktur som är välpreseneterad, stabilt trevligt temperamnent
EXC, 1:a, CK, BTKL-4, R-CACIB

Vallklanens Sensational Selene
3,5 år, mkt substansfull tik, välskuret huvud, bra öron o ögon, god hals, bra rygg, brett kors, bra svansansättning o föring, gott förbröst, substansfull kropp o benstomme, ngt svag mellanhand, balanserade vinklar, rör sig med god stabilitet tillräcklig steglängd, välpresenterad päls med utm struktur, trevligt temperamnet
EXC, 3:a

Veteranklass tikar
Alistair’s You Only Live Once
9 år, i god kondition,feminint skuret huvud, bra nosparti, kunde ha bättre linjer i skalle/nos, bra hals, stram rygg, ok kors, välansatt ngt stolt buren svans, bra förbröst, god substans i kropp, aning svag mallanhand, flata tassar, bra haser, rör sig med god stabiltet o steglängd, utm päls trevligt temperamnet
EXC, 1:a, CK, CACIB-V, BTKL-2

Följ och tagga oss i sociala medier
Klubbens officiella adress

Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Sara Andersson
Färjtorpsvägen 10
433 33 Öjebyn
Tel: 0709-46 68 62

sekreterare@sbc-beardedcollie.com

MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR

Kassör
Specialklubben för bearded collie
c/o Margareta Toftevall
Östra Långgatan 10
434 41 Kungsbacka
Tel. 0732-603845

kassor@sbc-beardedcollie.com

bankuppgifter

Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521

Swish: 123 405 82 51