Beteende och personlighetsenkät bearded collie

2020 gjorde SBC en hälsoenkät där det ställdes några frågor gällande beteende. 34% rapporterade att de upplevde någon form av problematik med beteendet med sin hund. Vanligast var ljudrädsla, osäkerhet ofta mot andra hundar och/eller människor och stress i olika situationer. Några få rapporterade också aggressivitet.
Det bestämdes då att man behövde göra en ny enkät med fokus på detta för att få veta mer.
2014 gjorde Kristina Westberg ett examensarbete angående rädsla hos bearded collie. Hon koncentrerade sin enkät på ljudrädsla som visade att ca 20% hade det.
Hon konsulterade Etolog Lars Fält och Per Arvelius om detta som skrev
”Eftersom bearded collie är en vallhund och rasen ska vara alert vilket kan slå över i stress. Den har lätt att lära sig och de är veka i sitt sätt. Dom är snabba på att uppfatta vad som sker i omgivningen och ”läsa av” sina ägare något som gör dem mer påverkbara än andra ”hårdare” raser. De kan sägas ha en större tendens att reagera på höga ljud än en del andra raser. Den har ofta en hög ”arbetsmoral” som gör att de ändå kan utföra sina uppgifter trots denna känslighet”
En jämförelse gjordes med collie där collie hade en något högre grad av svår rädsla än bearded collie.
På raskonferensen 2021 fick vi en analys av bearded collie som gjort BPH då vi kommit upp i 200 som gjort denna.
Den här enkäten är delvis baserad på CBARQ och SLU:s enkät om vardagsbeteende.

 

FRISVAR I ENKÄTEN

Finns det mentala egenskaper som är oönskade hos din hund? Vilka i så fall?
Här nedan har vi listat de med flest oönskade egenskaper
62 st. svarade Nej eller lämnade tomt
 
34 st. svarade Ljudkänslighet åska/fyrverkeri
25 st. svarade Skäller/ pratar mer än vi önskar
15 st. svarade Stress
15 st. svarade Skotträdsla
13 st. svarade Jobbig/osäker/skälig vid hundmöten
9 st. svarade Osäker/feg
8 st. svarade Rädsla
7 st. svarade Vill gärna jaga enstaka bilar och cyklister
6 st. svarade Svårt att vara avslappnad när hen är ensam/separationsångest
5 st. svarade Hoppig
5 st. svarade Jaktinstinkt som begränsar frihet i skog och mark
5 st. svarade Svårt att åka bil
5 st. svarade För mycket vakt i sig
5 st. svarade Osäker mot främmande människor
 
 Vilka mentala egenskaper uppskattar du mest hos din hund?
133 st. Glädjen/positiviteten
75 st. Vänligheten/ snäll
58 st. Lugn
39 st. Nyfikenheten
35 st. Lyhördheten
33 st. Trygg
33 st. Följsamheten
28 st. Stabiliteten
25 st. Lättlärdheten
23 st. Keligheten/gosigheten
20 st. Social
18 st. Lättanpassad
17 st. Charmig/busig/lekfullheten
16 st. Tillgiven/närvarande
14 st. Arbetsvillig
14 st. Älskar allt och alla
14 st. Klok/smart/intelligent
13 st. Familjekära

En fördjupning gjordes, där man bör ha i minnet att det var flest hundar mellan 1-3 år 125 st. som ingår totalt i enkäten.
Vi ville veta ålder på de som svarat de starkaste reaktionerna ”skakar och flåsar” och ” försöker fly” under frågan ” plötsliga höga ljud. Det var 42 st. av 372 som svarade detta.
12 st. 1-3 år
10 st. 3-6 år
7 st. 6-9 år
13 st. Över 9 år
 
Vi tittade också på hur många av dessa som levde som ensam hund och hur många som levde med flera hundar. 23 st. av dessa levde som ensamhund 19 st. med flera hundar. Man får då komma ihåg att den största delen av hundarna som är med i enkäten lever med flera hundar 232 st.

En fördjupning gjordes också på de med starkast reaktioner på skott.
Den visade:
13 st. 1-3 år
18 st. 3-6 år
17 st. 6-9 år
25 st. Över 9 år
41st. levde som ensam hund. 31 st. levde med flera hundar
 

Samma fördjupning gjordes på de kraftigaste reaktionerna på åska
11 st. 1-3 år
13 st. 3-6 år
22 st. 6-9 år
33 st. Över 9 år
Där var det 40 st. som levde som ensamhund och 39 st. som levde med flera hundar.

 Kraftigaste reaktionerna på fyrverkeri visade:
18 st. 1-3 år
21 st. 3-6 år
23 st. 6-9 år
36 st. Över 9 år
 
52 st. levde som ensamhund och 46 st. med flera hundar.
 
Vi gjorde också en fördjupning av de starkaste reaktionerna vid hundmaten ” blåser upp sig” och ”skäller”
Det visade
22 st. 1-3 år
22 st. 3-6 år
22 st. 6-9 år
14 st. Över 9 år
 
Där tittade vi på kön på hundarna som visade detta. I enkäten var det 158 st. hanar och 214 st. tikar som deltog totalt.
43 st. hanar visade de starkare reaktionerna och 37 st. av tikarna
Angående aggressivitet var det 1 som visade mot människor och 2 mot hundar av 372 st.
 
Följ och tagga oss i sociala medier
Klubbens officiella adress

Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Sara Andersson
Färjtorpsvägen 10
433 33 Öjebyn
Tel: 0709-46 68 62

sekreterare@sbc-beardedcollie.com

MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR

Kassör
Specialklubben för bearded collie
c/o Margareta Toftevall
Östra Långgatan 10
434 41 Kungsbacka
Tel. 0732-603845

kassor@sbc-beardedcollie.com

bankuppgifter

Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521

Swish: 123 405 82 51